Figyelem!!! A dokumentumok megnyitásához pdf megjelenítő szükséges (pl.: Acrobat Reader)! Sajnos valamiért a nagyobb fájlok nem nyílnak meg Firefox böngésző alól. Ilyen esetben a "pdf"-re jobb egér gombbal kattintva a "Hivatkozás mentése más néven..." menüt választva menthető, majd külön megnyitható.

Adatkezelési tájékoztató rendezvény során készítendő kép, valamint kép-és hangfelvétel elkészítéséhez, felhasználásához, egyéb adatkezeléshez pdf
A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata pdf
TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL pdf
ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ pdf

Az intézmény szakmai alapdokumentuma pdf
SzMSz - Az intézmény Szervezeti és működési szabályzata pdf
Az intézményben megvalósítandó pedagógiai program:

Helyi tanterv:

Általános iskola alsó tagozat


Ének-zene pdf
Etika pdf
Környezetismeret pdf
Magyar nyelv és irodalom pdf
Matematika pdf
Szivacskézilabda pdf
Technika, életvitel és gyakorlat pdf
Testnevelés és sport pdf
Vizuális kultúra pdf

Általános iskola felső tagozat


Angol nyelv pdf
Biológia-egészségtan pdf
Dráma és tánc pdf
Ének-zene pdf
Etika pdf
Fizika pdf
Földrajz pdf
Hon- és népismeret pdf
Informatika pdf
Kémia pdf
Magyar nyelv és irodalom pdf
Matematika pdf
Német nyelv pdf
Technika, életvitel és gyakorlat pdf
Természetismeret pdf
Testnevelés és sport 5-8. osztály pdf
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek pdf
Vizuális kultúra pdf

Gimnázium


Angol nyelv I pdf
Angol nyelv II pdf
Biológia-egészségtan pdf
Dráma és tánc pdf
Ének-zene pdf
Etika pdf
Fizika pdf
Földrajz pdf
Informatika pdf
Kémia pdf
Magyar nyelv és irodalom pdf
Matematika pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret pdf
Német nyelv I pdf
Német nyelv II pdf
Technika, életvitel és gyakorlat pdf
Testnevelés és sport pdf
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek pdf
Vizuális kultúra pdf

Helyi tanterv (2020-tól felmenő rendszerben):

Általános iskola alsó tagozat


Angol nyelv pdf
Digitális kultúra pdf
Ének-zene pdf
Etika pdf
Környezetismeret pdf
Magyar nyelv és irodalom pdf
Matematika pdf
Német nyelv pdf
Technika és tervezés pdf
Testnevelés pdf
Vizuális kultúra pdf

Általános iskola felső tagozat


Állampolgári ismeretek pdf
Angol nyelv pdf
Biológia pdf
Digitális kultúra pdf
Dráma és színház pdf
Ének-zene pdf
Etika pdf
Fizika pdf
Földrajz pdf
Hon- és népismeret pdf
Kémia pdf
Magyar nyelv és irodalom pdf
Matematika pdf
Német nyelv pdf
Technika és tervezés pdf
Természettudomány pdf
Testnevelés pdf
Történelem pdf
Vizuális kultúra pdf

Gimnázium


Állampolgári ismeretek pdf
Angol nyelv I pdf
Angol nyelv II pdf
Biológia pdf
Digitális kultúra pdf
Dráma és színház pdf
Ének-zene pdf
Fizika pdf
Földrajz pdf
Kémia pdf
Magyar nyelv és irodalom pdf
Matematika pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret pdf
Német nyelv I pdf
Német nyelv II pdf
Testnevelés pdf
Történelem pdf
Vizuális kultúra pdf

Az intézmény házirendje pdf
Gyakornoki szabályzat pdf
Intézményi munkaterv 2020-2021 pdf

Idegen nyelvi mérés eredményei (2017):
Simontornya: pdf
Pálfa: pdf
Pincehely: pdf

Idegen nyelvi mérés eredményei (2018):
Simontornya: pdf
Pálfa: pdf
Pincehely: pdf

Idegen nyelvi mérés eredményei (2019):
Simontornya: pdf
Pálfa: pdf
Pincehely: pdf


A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében:

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében pdf


Hit- és erkölcstan:

Hit- és erkölcstan oktatás megszervezése: pdf
Szülői nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatás választásához: pdf
Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató: pdf
Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek (bevett egyházak): pdf

Evangélikus egyház Nagy Zoltán hitoktató pdf
Katolikus egyház Sölleiné Pőcz Mariann hitoktató pdf
Katolikus egyház Végh Istvánné hitoktató pdf
Katolikus egyház Zab András Győző plébános pdf
Pécsi Egyházmegye szülői tájékoztató levele pdf jpg
Református egyház Lőrinczi Károly lelkipásztor pdf
Református egyház Vizi Mária hitoktató pdf ppt


Rendkívüli felvételi eljárás:

Intézményünk a 2020/2021-es tanévre rendkívüli felvételi eljárást hirdet 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre.
Jelentkezni lehet az alábbi jelentkezési lap 2020. május 31-ig benyújtásával. pdf


Tankönyvrendelés:

Tájékoztató tankönyvrendeléshez pdf
Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2017/2018-as tanévre pdf


Az általános iskolai felvétellel kapcsolatos tájékoztatók:

Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteiről pdf

A 2020/21-es tanév 1. osztályos névsora pdf


Igazolások:

Szülői igazolás pdf


Különös közzétételi listák:

Az intézmény különös közzétételi listája:


Tanulók nyolcadikos, kilencedikes, tizedikes eredményei:

- Simontornya pdf
- Pincehely pdf
- Pálfa pdf