Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium


7081. Simontornya, Hunyadi János utca 15.

OM azonosító: 036371

Telefon: 74/486-139
E-mail:

Intézményvezető:

Farkas Rita Krisztina
Telefon: 74/486-139

Pályaválasztási felelős:

Emperger Ágnes
intézményvezető-helyettes (általános iskola)
Telefon: 74/486-914

Horváth-Bősze Hajnalka
intézményvezető-helyettes (gimnázium)
Telefon: 74/486-914

Fenntartó:

Tamási Tankerületi Központ
7090 Tamási Szabadság u. 29.

Tankerület igazgató:

Csike Tamás
Telefon: 74/470-020
E-mail: tamasi@kk.gov.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
dr. Buda-Molnár Veronika adatvédelmi tisztviselő
E-mail: dpo@drbudamolnar.hu

A 2021/2022-es tanévre tervezett gimnáziumi képzés:

Tagozatkód: 0001
Négy évfolyamos képzés általános tantervű oktatással,
első nyelv: angol vagy német, második nyelv: német vagy angol
Iskolai nyílt napunk idén elmarad.

Központi felvételi vizsgát nem szervezünk. A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A jelentkezési lapon szereplő érdemjegyek átlagát vesszük figyelembe a jelentkezők sorrendjének összeállításakor. Ugyanezen szempontokat érvényesítjük az általános iskolai tagozatunk tanulóinak, valamint a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvételekor.

Sajátosságaink:

A kisgimnáziumokra jellemző családias hangulatú gimnáziumi tagozatunkon a képzés általános tanterv szerint a 9. évfolyamon indul.
A kerettanterv alapján adható szabadon választott órakeretet az idegen nyelvek, majd az utolsó három évben, az érettségi vizsgára való felkészülés jegyében a matematika, utolsó évben az irodalom és a történelem tantárgyak között osztottuk szét.
Kiemelt figyelmet szentelünk az idegen nyelv oktatásának, melyet nyelvi labor segít. Minden gimnáziumi tantermünkben interaktív tábla használatával alkalmazzuk a korszerű tanulási technikákat.
Tanulóinkat felkészítjük az ECDL vizsgamodulokra, a tanulói igényeknek megfelelően megszervezzük a vizsgák akkreditált vizsgaközpontban történő letételét.
Az intézmény többféle sportolási lehetőséget biztosít diákjainak a sportcsarnokban.
Számtalan rendezvénnyel, ünnepséggel színesítjük az iskolai életet, melyek közül kiemelkedik a csuriavató, ahol az új tanulóknak szentelünk kiemelt figyelmet, illetve a szalagtűző ünnepély, majd a ballagás, ahol elköszönünk végzős diákjainktól. Minden évben megemlékezünk iskolánk névadójáról, Vak Bottyán kuruc generálisról, ekkor az ünnepélyes megemlékezés után osztályok közötti játékos vetélkedő keretin belül idézzük fel a simontornyai vár visszafoglalásának történetét.

„Ha te figyelsz másra, mi figyelünk rád,
így lesz tiéd a mi iskolánk!”

 


Tagintézmények:

Simontornyai iskola facebook fiókja
Pincehelyi iskola honlapja
Nagyszékelyi iskola facebook fiókja
Tolnanémedi iskola facebook fiókja
Pálfai iskola facebook fiókja
Sárszentlőrinci iskola